top of page

Wij ondersteunen
projecten op sport,
cultuur en sociaal-maatschappelijk activiteiten

Caltex-rasterA.jpg
koot.jpg

Burgemeester C.M.A. Koot

BKF en Caltex

WAT IS DE RELATIE TUSSEN BKF EN EEN CALTEX BEZINESTATION?

Al meer dan een halve eeuw speelt het Burgemeester Kootfonds een bescheiden maar belangrijke rol in Uithoorn/De Kwakel bij het stimuleren van kleinschalige projecten op het terrein van sport, cultuur en andere sociaal-maatschappelijke activiteiten.

 

De inkomsten van de Stichting BKF kwamen uit de exploitatie van het in 1960 geopende Caltex benzinestation aan de Provinciale Weg. Met de winst werden niet-risicovolle beleggingen aangekocht en uit de renteopbrengsten hiervan kon het fonds aanvragen ondersteunen van personen en instellingen binnen de gemeente Uithoorn, die werkzaam waren op gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijk activiteiten.

Wat doen wij

WIE MAKEN KANS OP BIJDRAGE?

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van financiële steun aan in Uithoorn of De Kwakel gevestigde verenigingen, organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit met de nadruk op vrijwilligerswerk.

Vele Dansers in Black
Schilderen op Canvas
kinderen-sporten.jpg

CULTUUR

Cultuur is overal en van iedereen en moet dus ook door zoveel mogelijk mensen ervaren en te beleven zijn. Wij willen daarom vanuit het burgemeester Kootfonds kunst en cultuur binnen onze gemeente stimuleren. Denk hierbij aan projecten op het gebied van beeldende kunst, geschiedenis, letteren, muziek, theater, film, architectuur, design en nieuwe media.

 

Heeft u een initiatief voor een cultuur project en bent u op zoek naar een bijdrage om dit initiatief te realiseren?
Vul dan onderstaand formulier in.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

Het Burgemeester Kootfonds stimuleert iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale projecten die actief burgerschap versterken, leven we samen met elkaar in een prettigere omgeving. Actief meedoen met de samenleving betekent onderdeel zijn van een groter geheel.

 

Heeft u een initiatief wat bijdraagt aan een sociaal verbonden samenleving en bent u op zoek naar een bijdrage om dit initiatief te realiseren? Vul dan onderstaand formulier in.

SPORT

De maatschappelijke impact van sport kan heel groot zijn. Sport draagt ertoe bij dat onze gemeente een stukje leefbaarder, gezonder en sportiever is. Sport verbindt en verbroedert en het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar. Precies datgene wat voor meer evenwicht in de samenleving zorgt. Wij vinden het dan ook belangrijk om initiatieven ten aanzien van sport mogelijk te maken.

 

Heeft u een initiatief voor een sport project en bent u op zoek naar een bijdrage om dit initiatief te realiseren? Vul dan onderstaand formulier in.

Geschiedenis

BURGEMEESTER KOOTFONDS
DOOR DE JAREN HEEN

De Stichting Burgemeester Kootfonds werd op 27 mei 1960 opgericht door vijf actieve gemeenteleden: burgemeester Koot, kaashandelaar Jan de Hoop, loodgieter Pieter Walraven, kassier Ad Olijhoek en hoofdboekhouder Cornelis Koome. Vervolgens benoemde B&W de leden van het stichtingsbestuur én een administrateur. Na het vertrek van burgemeester Koot in 1965 werd diens zetel ingenomen door zijn opvolger burgemeester Letschert (1965-1975), gevolgd door de burgemeesters Brautigam (1975-1988), Castenmiller (1988-1998) en mevrouw Groen (1998-2021).

 

In 1963, ongeveer drie jaar na de opening van het Caltex-station, werden positieve resultaten behaald en kon het Kootfonds de eerste verzoeken om steun honoreren. Van een tot twee aanvragen per jaar, groeide het aantal uit tot soms meer dan veertig in de laatste jaren. De gunstige beleggingen in de jaren zeventig deden het vermogen van het Kootfonds toenemen. Ook inkomsten door belangrijke donaties droegen bij aan de vermogensgroei en mogen zeker niet onvermeld blijven. Omstreeks 1970 liepen de dagopbrengsten terug en werd contact gezocht met de maatschappij, waarvan de naam ondertussen gewijzigd was in Chevron Petroleum Maatschappij Nederland. Dit oliebedrijf was in 1972 bereid om het tankstation weer terug te nemen en voegde gedurende tien jaar nog een substantieel bedrag toe aan de reserves van het Kootfonds.

11062b_135cd32e9ff046f4ae787258cc5602b8_mv2 kopiëren.jpg
Aanvraag

VRAAG EEN BIJDRAGE AAN!

Denkt u aanspraak te kunnen maken voor een bijdrage uit het Burgemeester KootFonds?

 

Aanvraag bijdrage

Download de onderstaande pdf naar uw computer en vul deze volledig in.

Stuur hem via de verzendknop “verstuur” direct weer retour.

Of mail de ingevulde pdf naar info@burgemeesterkootfonds.nl.

 

De aanvraag moet voor 26 maart binnen zijn.

De beoordeling vindt plaats in april. Wij streven ernaar om u voor 1 mei te berichten over uw aanvraag. 

Contact

Bedankt voor uw inzending!

bottom of page